Kyra Jegen

Kyra Jegen behaalde de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens volgde zij de master Privaatrecht met een specialisatie in het aansprakelijkheidsrecht tevens aan Universiteit Utrecht. Na het behalen van haar bachelor en master in Utrecht, behaalde zij de master Arbeidsrecht aan Universiteit Leiden. Tijdens en na haar master is Kyra als onderwijs- en onderzoeksmedewerker werkzaam geweest bij Universiteit Leiden. In dat kader verzorgde zij het vak Arbeidsrecht en gaf zij onderwijs aan bachelorstudenten.

Kyra is sinds februari 2022 als advocaat werkzaam bij DingemansVanderKind en houdt zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht.

Romy Schneider

Romy Schneider rondde in 2018 de masters Arbeidsrecht en Privaatrecht af aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende haar studie heeft Romy stage gelopen bij de Rechtbank Amsterdam en bij DingemansVanderKind.  

Vanaf 2018 is Romy werkzaam geweest bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam. Sinds 2019 is zij advocaat, gespecialiseerd in het arbeidsrecht.  

Romy werkt sinds september 2021 bij DingemansVanderKind. Romy houdt zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht. Zij is lid van de Vereniging voor Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA).

 

Robbert-Jan Bree

Robbert-Jan studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in de master Privaatrecht (commerciële rechtspraktijk) en rondde aan de Vrije Universiteit Amsterdam de master Arbeidsrecht af. Hij was in 2017 in Århus, Denemarken, coach van het Nederlandse team bij de Hugo Sinzheimer Moot Court Competition, de internationale pleitwedstrijd voor studenten op het gebied van arbeidsrecht. Robbert-Jan heeft in 2021 de postdoctorale specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht afgerond (cum laude).

Vanaf februari 2016 heeft Robbert-Jan als advocaat gewerkt op de arbeidsrechtsectie van een groot advocatenkantoor. Sinds januari 2019 werkt Robbert-Jan bij DingemansVanderKind.

Robbert-Jan houdt zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht, waaronder ontslagrecht, reorganisaties, (non-)concurrentie en het ontslag van statutair directeuren. Hij is lid van de Vereniging voor Jonge Arbeidsrecht Advocaten.

Robbert-Jan is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Robbert-Jan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap, collectief ontslag en internationaal arbeidsrecht.

Michelle Kind

Michelle Kind rondde de bachelor Rechtsgeleerdheid af aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van haar bachelor, studeerde zij cum laude af in de masters Arbeidsrecht en Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens en na haar studie is Michelle werkzaam geweest als onderzoeker bij Arbeidsmarktresearch UvA B.V. In dat kader was zij als auteur verbonden aan Sdu Arbeidsrecht. Daarnaast liep zij stage bij diverse advocatenkantoren in Amsterdam.

Michelle houdt zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht. Sinds begin 2018 is Michelle werkzaam bij DingemansVanderKind.

Michelle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap, collectief ontslag en internationaal arbeidsrecht.

Maarten Stekelenburg

Maarten Stekelenburg (1990) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht. Na het behalen van zijn bachelor, volgde hij de Master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij eveneens werkzaam was als student-assistent binnen de leerstoelgroep Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Aan het eind van zijn master heeft Maarten een semester gestudeerd aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

Maarten begon als advocaat bij een groot full service kantoor en werkt sinds begin 2016 bij DingemansVanderKind. Hij adviseert en procedeert over het arbeidsrecht in volle omvang en over privacy op de werkvloer. Daarnaast verzorgt Maarten al enige jaren bewerkingen voor het tijdschrift Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR) en publiceert hij regelmatig over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Maarten heeft in 2019 de postdoctorale specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht afgerond (cum laude).

Maarten is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Maarten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap, collectief ontslag en internationaal arbeidsrecht.

Inge Hofstee

Inge Hofstee (1968) is sinds 1994 advocaat en vanaf 2016 als partner verbonden aan DingemansVanderKind. Naast het reguliere arbeidsrecht ligt haar focus op het collectieve arbeidsrecht en in het bijzonder op medezeggenschapsrecht. Inge adviseert bestuurders en ondernemingsraden in complexe adviestrajecten, zoals reorganisaties en fusies & overnames. Zij stelt zich tot doel de dialoog tussen partijen aan te gaan zodat de gang naar de rechter waar mogelijk kan worden vermeden. Dit past ook bij haar rol als mediator.

Inge heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap, collectief ontslag en arbeidsmediation.
 

Mediation

 
Sinds 2009 is Inge MfN-registermediator, in welke hoedanigheid zij vooral optreedt in arbeids- en medezeggenschapskwesties en zakelijke geschillen. Inge is lid van de Vereniging van Arbeidsmediators Nederland (VAN). 

Inge doceert arbeids- en medezeggenschapsrecht aan verschillende instituten, waaronder de VU Law Academy, Vakmedianet en Permeduc. Zij publiceert regelmatig en is onder meer auteur van Tekst & Commentaar Wet op de Ondernemingsraden. Zij is lid van de specialisatieverenigingen arbeidsrecht in Amsterdam (VAAA), de landelijke vereniging voor arbeidsrechtadvocaten (VAAN) en de Europese vereniging voor arbeidsrechtadvocaten (EELA).

Roos Jonkmans

Roos Jonkmans (1988) heeft de bachelors Rechtsgeleerdheid en Sociologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna studeerde zij af in de master Privaatrecht aan dezelfde universiteit. Tijdens haar studie was zij werkzaam bij een middelgroot advocatenkantoor als secretaresse en liep zij stage bij verschillende advocatenkantoren in Amsterdam. Voor haar masterscriptie werkte Roos bij de Rechtbank Amsterdam. Daarnaast schreef zij een scriptie over het beginsel van gelijke beloning van uitzendkrachten.   

Roos houdt zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht. Roos werkt sinds begin 2016 bij DingemansVanderKind. Zij is lid van de Vereniging voor Jonge Arbeidsrecht Advocaten.

Roos heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap en collectief ontslag.

Kim Hakvoort

Kim Hakvoort (1987) studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij studeerde cum laude af in Burgerlijk recht – specialisatie Arbeidsrecht – en Strafrecht.

Kim werkt vanaf begin 2013 bij DingemansVanderKind en is vanaf 2021 als partner verbonden aan ons kantoor. Zij houdt zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht. In 2018 heeft zij de postdoctorale specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht afgerond (cum laude).

Kim is lid van de Raad van Advies voor de Rechtspraktijk van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen. Ook doceert Kim als docent bij de Leergang Arbeidsrecht van de VU Law Academy en als gastdocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is zij redacteur van het Tijdschrift Recht en Arbeid en publiceert zij regelmatig.

Kim heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap en collectief ontslag.

Kim is lid van de volgende specialisatieverenigingen:

 • Vereniging voor Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA)
 • Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)

vaan

Just Janse de Jonge

Just Janse de Jonge (1973) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam alsmede één jaar Engels recht aan de University of Kent te Canterbury in het Verenigd Koninkrijk. Na zijn studie werkte Just 15 jaar, waarvan de laatste 7 jaar als partner, bij een middelgroot advocatenkantoor te Amsterdam. Naast de arbeidsrechtelijke praktijkvoering levert Just met grote regelmaat bijdragen aan arbeidsrechtelijke leergangen, masterclasses en congressen voor onder andere het Centrum Postdoctoraal Onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen, de VU Law Academy, de Academie voor de Rechtspraktijk, Kluwer Opleidingen, congresbureau RPMS en de Orde van Advocaten.

Just is per augustus 2011 partner bij DingemansVanderKind. Hij volgde met succes de postacademische leergang Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Just heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap en collectief ontslag.

Just is lid van de volgende specialisatieverenigingen:

 • European Employment Lawyers Association (EELA)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)

vaan

Ivo Boudrie

Ivo Boudrie (1970) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht. Hij is vanaf 1999 advocaat. Eerder werkte hij binnen de sectie Arbeidsrecht en Medezeggenschap van een groot internationaal advocatenkantoor. Ivo is sinds 2004 partner bij DingemansVanderKind.

Hij is gespecialiseerd in het individuele ontslagrecht en collectieve arbeidsrecht, begeleidt herstructureringen en reorganisaties van ondernemingen en treedt regelmatig op voor bestuurders van vennootschappen in ontslagzaken. Daarnaast adviseert Ivo ondernemingsraden in medezeggenschapsrechtelijke vraagstukken.

Ivo volgde met succes de postdoctorale specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht. Naast zijn werk als advocaat geeft Ivo regelmatig cursussen aan personeelsfunctionarissen en doceerde hij onder andere aan de VU Law Academy te Amsterdam. Momenteel is hij docent bij SDU en geeft hij de cursus Arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Ivo heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap, collectief ontslag en arbeidsmediation.

Mediation

Ivo is MfN-registermediator (www.mfnregister.nl) in welke hoedanigheid hij vooral optreedt in arbeidsrechtelijke geschillen. Ivo is lid van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten  (NVVMA) en de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN).

Hij is lid van de volgende specialisatieverenigingen:

 • European Employment Lawyers Association (EELA)
 • Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)
 • Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)
 • Vereniging Corporate Litigation
 • Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)

vaan

mediators-federatie