Sociaal

Zekerheids­recht

Nederland kent een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid. De spelregels van het sociaal zekerheidsstelsel zijn vastgelegd in verschillende wetten, zoals de Ziektewet (ZW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW) en Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa).

Niet alleen werknemers, maar ook werkgevers kunnen met deze wetten te maken krijgen. Bijvoorbeeld als een werknemer uit dienst treedt of tijdens het dienstverband ziek wordt. DingemansVanderKind adviseert werkgevers en werknemers die vragen hebben op het gebied van sociale zekerheid en verleent bijstand in bezwaar- en beroepsprocedures.