Ruben

Houweling

Legal Counsel
M
T
E

Ruben Houweling (1980) studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is hij aansluitend benoemd tot Universitair Hoofddocent. In die hoedanigheid heeft hij onder meer de succesvolle Master Arbeidsrecht (2009) opgericht. In 2011 is Ruben benoemd tot hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij geeft daarbij leiding aan het team docenten en onderzoekers van de sectie Arbeidsrecht.

Vanaf 2009 is Ruben als extern legal counsel verbonden aan DingemansVanderKind. In dat kader verzorgt hij regelmatig verdiepingscursussen bij ons op kantoor en wordt hij betrokken bij de complexere kwesties om mee te denken over de juridische mogelijkheden.

Ruben is redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland (JIN). Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP) en maakt deel uit van de kernredactie van dit blad. Hij ontwikkelde de interactieve digitale kennisbank (VAAN) AR Updates.nl en is hoofdredacteur van deze wekelijkse online update.

Ook is hij in 2022 benoemd tot kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Daarnaast is Ruben lid van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA) en van de Sdu Cursus Adviesraad Arbeidsrecht. Ruben verzorgt regelmatig lezingen en cursussen (onder meer voor CPO, OSR, PALA en PALA+ en het Arbeidsrecht Instituut). Hij publiceert veelvuldig in diverse vaktijdschriften en boeken.

Expertises

ADVOCATUUR
Geen items gevonden helaas.
Mediation
INTERVISIE

Publicaties

OP DEZE WEBSITE
Geen items gevonden helaas.