Mediation

Mediation is inmiddels een volwassen vorm van conflictoplossing. Partijen lossen daarbij zélf het conflict op, met hulp van de mediator. De mediator begeleidt het gesprek tussen partijen, door het stellen van vragen en het toepassen van verschillende gesprekstechnieken. Mediation vindt plaats in een vertrouwelijke setting, waardoor partijen vrijuit kunnen praten. Elke mediation is anders en elke oplossing is mogelijk. Hoe het proces verloopt en welke oplossingsrichtingen besproken worden, wordt bepaald in overleg met de betrokken partijen die aan tafel zitten.

DingemansVanderKind kent een lange traditie op het specifieke terrein van de arbeidsmediation. Inge Hofstee en Ivo Boudrie hebben ruime ervaring als mediator en inmiddels zet ook Charlotte Dingemans haar jarenlange ervaring als advocaat en bestuurder in voor deze wijze van conflictoplossing. Inge, Ivo en Charlotte streven naar een praktische aanpak, met veel aandacht voor de betrokken personen en hun belangen, zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen: het oplossen van het geschil op een wijze waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

Inge en Ivo zijn geregistreerd mediator bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Charlotte rondt haar registratie op korte termijn af. MfN-registratie houdt in dat de mediators voldoen aan de kwaliteitseisen van de MfN en dat de mediators hun specialistische kennis jaarlijks op peil houden. Zij voeren de werkzaamheden uit in overeenstemming met het Mediationreglement voor de MfN-registermediator. De basisprincipes van mediation, zoals vrijwilligheid en vertrouwelijkheid, zijn daarin vastgelegd. Ook conformeren zij zich aan de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. Daarin zijn de fundamentele beginselen vastgelegd waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Bij DingemansvanderKind gaat het bij arbeidsmediation niet alleen om 'klassieke' arbeidsconflicten, maar ook om geschillen op het gebied van medezeggenschap, binnen een bestuur, tussen aandeelhouders of in een team. Onze mediators zijn zeer ervaren in het arbeidsrecht. Daardoor weten ze goed wat er speelt in arbeidsgeschillen, waar partijen rekening mee moeten houden en welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn.