Collectief

Arbeidsrecht

Collectief arbeidsrecht heeft betrekking op de bij collectieve arbeidsvoorwaarden (vaak een cao) betrokken partijen en de tussen hen geldende regels. Vragen die daarbij aan de orde kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld of sprake is van gebondenheid aan een cao en op welke manier een cao (of een andere regeling van collectieve arbeidsvoorwaarden) moet worden uitgelegd of toegepast. Meer praktisch kan de vraag zijn hoe onderhandelingen over een cao moeten worden gevoerd en hoe cao-bepalingen het beste kunnen worden geformuleerd.

Voor de advocaten van DingemansVanderKind is adviseren en procederen over cao-kwesties dagelijkse praktijk. Ook zijn wij regelmatig betrokken bij onderhandelingen over cao's. Dat is soms op de achtergrond, maar niet zelden nemen zij actief deel aan de onderhandelingsgesprekken.