Inge

Hofstee

Inge Hofstee (1968) is sinds 1994 advocaat en vanaf 2016 als partner verbonden aan DingemansVanderKind. Sinds 2010 is Inge ook geregistreerd MfN-mediator.

Naast het reguliere arbeidsrecht ligt de focus van Inge op het collectieve arbeidsrecht en in het bijzonder op medezeggenschapsrecht. Inge adviseert bestuurders en ondernemingsraden in complexe adviestrajecten, zoals reorganisaties en fusies & overnames. Zij stelt zich tot doel de dialoog tussen partijen aan te gaan zodat de gang naar de rechter waar mogelijk kan worden vermeden. Dit past ook bij haar rol als mediator.

Zij doceert arbeids- en medezeggenschapsrecht aan verschillende instituten, waaronder de VU Law Academy, PALA+ en Vakmedianet. Zij is onder meer auteur van Tekst & Commentaar Wet op de Ondernemingsraden, dat jaarlijks verschijnt bij Vakmedianet.

Inge heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap, collectief ontslag en arbeidsmediation.

Mediation

Sinds 2010 is Inge MfN-registermediator, in welke hoedanigheid zij vooral optreedt in arbeids- en medezeggenschapskwesties en zakelijke geschillen. Zij wordt regelmatig door de Ondernemingskamer benoemd tot mediator in procedures tussen bestuurders en ondernemingsraden.

Inge is lid van de volgende specialisatieverenigingen:

  • European Employment Lawyers Association (EELA)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)
  • Vereniging van Arbeidsmediators Nederland (VAN)
  • Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)

Publicaties

OP DEZE WEBSITE
Geen items gevonden helaas.