Charlotte

Dingemans

Advocaat
Partner
Mediator

Charlotte Dingemans (1966) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij begon als advocaat bij een groot internationaal advocatenkantoor. Begin 2001 richtte zij met Olav van der Kind DingemansVanderKind op.

Als advocaat houdt Charlotte zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht. De nadruk ligt daarbij op medezeggenschap, reorganisaties en het adviseren en procederen in individuele ontslagzaken voor werkgevers en werknemers. Charlotte adviseert veelal op Raad van Bestuur niveau over complexe arbeidsrelaties. Zaken waarin er een raakvlak is met ontvlechting van aandeelhouderschapsrelaties, financieel toezichtregelgeving (WNT en/of WfT) of grensoverschrijdend gedrag hebben haar bijzondere belangstelling.

Charlotte is sinds 2014 voorzitter van de landelijke specialisatievereniging Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Zij was daarnaast jarenlang bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. Daarnaast is zij lid van de Vereniging van Arbeidsrecht (VvA). Charlotte is voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting Via Rudolphi Producties, een stichting die is opgenomen in de BIS waarin hoogstaande theaterproducties worden geproduceerd.

Charlotte heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap, collectief ontslag en internationaal arbeidsrecht.

Publicaties

OP DEZE WEBSITE
Geen items gevonden helaas.