Medezeggen­­schaps­recht

Medezeggenschap betreft de verschillende mogelijkheden voor werknemers om invloed uit te oefenen op belangrijke beslissingen over hun arbeidsorganisatie. Medezeggenschap van werknemers is in verschillende wetten geregeld, waarbij de belangrijkste de Wet op de ondernemingsraden is. Ook in cao's kunnen medezeggenschapsrechten zijn opgenomen, als uitbreiding van de wettelijke medezeggenschapsrechten. Zonder twijfel kan worden gezegd dat medezeggenschap belangrijk is. Het is niet voor niets aangemerkt als grondrecht, ook op Europees niveau.

Medezeggenschapsrecht is een belangrijk onderdeel van de arbeidsrechtpraktijk van DingemansVanderKind. Regelmatig adviseren wij erover, bijvoorbeeld over het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Onze betrokkenheid gaat vaak verder dan alleen adviseren over de strikt juridische aspecten van medezeggenschap, maar omvat ook begeleiding in het traject van medezeggenschap, bijvoorbeeld het opstellen van documenten (waaronder adviesaanvragen van de ondernemer of adviezen van de ondernemingsraad) en het voeren van overleg met de ondernemer of ondernemingsraad.