Ontslagrecht

Het Nederlands arbeidsrecht kent strenge wettelijke ontslagregels. Bij cao of arbeidsovereenkomst kan in sommige gevallen van die regels worden afgeweken, waarvan niet zelden gebruik wordt gemaakt. Dat maakt het niet altijd helder waaraan partijen moeten voldoen wil een ontslag 'volgens de regels' zijn.

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan in veel gevallen niet zomaar. Vereist is dan dat de noodzaak voor beëindiging van tevoren wordt vastgesteld, door de kantonrechter of het UWV. Dat maakt het voeren van een ontslagprocedure noodzakelijk. In andere gevallen kiezen partijen ervoor om met elkaar afspraken te maken over een beëindiging, welke afspraken dan worden opgenomen in een wettelijke beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst). De advocaten van DingemansVanderKind kunnen in alle gevallen over de rechten en plichten en eventuele noodzakelijke stappen adviseren. Het voeren van ontslagprocedures is voor ons dagelijkse praktijk.