Expertises

Wij beschikken over een grondige kennis van het arbeidsrecht en houden ons onder meer bezig met arbeidsovereenkomstenrecht, individueel en collectief ontslagrecht, collectief arbeidsrecht, arbeidsrecht bij reorganisaties, medezeggenschapsrecht, stakingsrecht, werkgeversaansprakelijkheid, bestuurders, overgang van onderneming, werknemersconcurrentie, ambtenarenrecht, privacy en sociaal zekerheidsrecht.
DESKUNDIG
& DOELGERICHT