Over

Ons

DingemansVanderKind staat werkgevers en werknemers bij en biedt mediation aan bij arbeids- en medezeggenschapsgeschillen. Ons team van advocaten levert topkwaliteit op alle onderdelen van het arbeidsrecht. De advocaten kenmerken zich door vakmanschap, betrokkenheid, maar ook plezier in het werk. Persoonlijke benadering staat voorop.

Het kantoor is in 2001 opgericht door Charlotte Dingemans en Olav van der Kind. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een kantoor met 16 advocaten, die zich allen volledig op het arbeidsrecht toeleggen. Wij hebben bewust gekozen voor een relatief kleine omvang en gecontroleerde groei van het kantoor. Onze organisatie is hierdoor overzichtelijk en laagdrempelig. We werken met korte lijnen, communiceren direct en hanteren een concurrerend tarief.

We verdiepen ons in de belangen van de klant en stemmen de behandeling van de zaak daarop af. Wij beschikken uiteraard over een grondige kennis van het arbeidsrecht en houden ons binnen dit brede rechtsgebied bezig met alle onderdelen ervan, zoals: arbeidsovereenkomstenrecht, individueel en collectief ontslagrecht, collectief arbeidsrecht, arbeidsrecht bij reorganisaties, medezeggenschapsrecht, stakingsrecht, werkgeversaansprakelijkheid, bestuurders, overgang van onderneming, werknemersconcurrentie, ambtenarenrecht, privacy en sociaal zekerheidsrecht.

ADVISEURS
& CONFLICTMANAGERS

Daarnaast ontwikkelen we ons buiten de advocatuur: als rechter-plaatsvervanger, intervisiegespreksleider, docent, wetenschapper, redacteur, auteur, adviseur voor directies en als mediator. Hierdoor zijn we in staat bij de behandeling van zaken de blik te verruimen en met een breed scala van aspecten rekening te houden.

Wij treden op voor werkgevers en voor werknemers. Dat houdt ons scherp. Onze aanpak is erop gericht een probleem bij voorkeur snel en zakelijk op te lossen, maar zonder de redelijkheid uit het oog te verliezen. In de ene zaak betekent dit dat we de mogelijkheid van een schikking onderzoeken. In de andere zaak zullen we adviseren de zaak aan de rechter voor te leggen.

DingemansVanderKind beschikt over een netwerk van gespecialiseerde advocatenkantoren op andere rechtsgebieden en belastingrechtadviseurs. Daarnaast is prof. mr. Ruben Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, als legal counsel aan ons kantoor verbonden.