Olav

van der Kind

Olav van der Kind (1967) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat hij in 2001 met Charlotte Dingemans DingemansVanderKind oprichtte heeft hij als advocaat bij verschillende grotere advocatenkantoren gewerkt.

Hij houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder ontslagrecht (ook voor ambtenaren), cao-recht en medezeggenschapsrecht. ‘Fraude in het werk’ heeft bijzondere aandacht van Olav, mede naar aanleiding van enkele zaken waar hij als advocaat bij betrokken is geraakt. Hij bereidt op dit moment een aantal publicaties voor over ‘de vrijwilliger’, een ander arbeidsrechtelijk onderwerp waar hij zich graag in verdiept.

Olav is docent Arbeidsrecht aan enkele juridische opleidingsinstituten, redacteur van het maandblad ArbeidsRecht, annotator bij AR-Updates en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ook is hij trainer bij Schateiland (www.schateiland.com), waar hij trainingen en cursussen geeft aan ondernemingsraden en bestuurders. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften en heeft de postdoctorale opleiding Grotius Arbeidsrecht met succes afgerond.

Olav is lid van de volgende specialisatieverenigingen:

  • European Employment Lawyers Association (EELA)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)
  • Vereniging Corporate Litigation

Olav heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap, collectief ontslag en internationaal arbeidsrecht.

Publicaties