De

Bestuurder

De rechtspositie van de bestuurder verschilt op belangrijke onderdelen van die van 'gewone' werknemers. Voor bestuurders gelden vaak andere en aanvullende regels en afspraken, niet alleen over benoeming en ontslag, maar soms ook over de beloning (bijvoorbeeld de Wet Normering Topinkomens) en het wettelijk toezicht.

Wij adviseren aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders over onder meer de bijzondere positie van de statutair bestuurder (bijvoorbeeld bij benoeming en ontslag), governance-vraagstukken en vaste- en variabele beloningsvormen waaronder optie- en aandelenregelingen. Wij staan zowel werkgevers als bestuurders bij.