Advocaten

Bij DingemansVanderKind werken 14 advocaten: Charlotte Dingemans, Olav van der Kind, Job van der Pijl, Ivo Boudrie, Mirjam Fiselier, Nils Zeeuwen, Just Janse de Jonge, Inge Hofstee, Kim Hakvoort, Maarten StekelenburgRoos Jonkmans, Michelle Kind, Robbert-Jan Bree en Romy Schneider. Wij zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht, en hebben ook ruime praktijkervaring op dit gebied. Onze belangstelling voor het arbeidsrecht blijkt niet alleen uit de zaken die wij behandelen. Wij publiceren ook veel over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Verder houden wij regelmatig lezingen over nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Tot slot zijn wij lid van verschillende verenigingen die zich richten op het arbeidsrecht, zoals de European Employment Laywers Association (EELA), de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), en de Vereniging Corporate Litigation.

Mediation

Een aantal van onze advocaten,  Mirjam Fiselier, Inge Hofstee en Ivo Boudrie, is geregistreerd mediator bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dit betekent dat zij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zij voeren de werkzaamheden uit in overeenstemming met het Mediationreglement voor de MfN-registermediator. De basisprincipes van mediation, zoals vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding, zijn daarin vastgelegd. Ook conformeren zij zich aan de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. Daarin zijn de fundamentele beginselen waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid, vastgelegd.

Voor meer informatie over de bij ons kantoor werkzame personen kunt u klikken op de silhouetten aan de rechterzijde.