Advocaten

Bij DingemansVanderKind werken 14 advocaten: Charlotte Dingemans, Olav van der Kind, Job van der Pijl, Ivo Boudrie, Nils Zeeuwen, Just Janse de Jonge, Inge Hofstee, Kim Hakvoort, Maarten StekelenburgRoos Jonkmans, Michelle Kind, Robbert-Jan Bree, Romy Schneider en Kyra Jegen. Wij zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht, en hebben ook ruime praktijkervaring op dit gebied. Onze belangstelling voor het arbeidsrecht blijkt niet alleen uit de zaken die wij behandelen. Wij publiceren ook veel over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Verder houden wij regelmatig lezingen over nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Tot slot zijn wij lid van verschillende verenigingen die zich richten op het arbeidsrecht, zoals de European Employment Laywers Association (EELA), de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), en de Vereniging Corporate Litigation.

Mediation

Een aantal van onze advocaten, Inge Hofstee en Ivo Boudrie, is ook geregistreerd mediator bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dit betekent dat zij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zij voeren de werkzaamheden uit in overeenstemming met het Mediationreglement voor de MfN-registermediator. De basisprincipes van mediation, zoals vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding, zijn daarin vastgelegd. Ook conformeren zij zich aan de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. Daarin zijn de fundamentele beginselen waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid, vastgelegd.  Charlotte Dingemans doorloopt momenteel de laatste fase naar geregistreerd mediatorschap en is daarop vooruitlopend alvast beschikbaar als mediator of procesbegeleider.

Voor meer informatie over de bij ons kantoor werkzame personen kunt u klikken op de silhouetten aan de rechterzijde.