Job van der Pijl

Job van der Pijl studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, werd in 1991 advocaat en is sinds 2004 partner bij DingemansVanderKind.

Job behartigt de belangen van zowel werkgevers als werknemers. Zijn kennis en ervaring bestrijkt alle facetten van het ontslagrecht. Daarbij kan het gaan om reorganisaties, maar ook om samenwerkings- en functioneringsproblemen. Daarnaast heeft hij professionele samenwerkingsverbanden (waaronder maatschappen) als bijzonder aandachtsgebied in zijn praktijk; Job staat regelmatig partijen bij op het terrein van de zakelijke dienstverlening (advocaten, accountants, consultants), en partijen uit de medische sector (medische specialisten) en de creatieve sector (reclame-/ontwerpbureaus).

In 2019 is Job gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift, getiteld “Arbeidsrecht en insolventie – over de positie van de werknemer van een insolvente werkgever” is verschenen in de Serie Monografieën Sociaal Recht van Wolters Kluwer. Hij is sinds 2020 als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam verbonden (parttime) en is lid van de redactie van Tijdschrift voor Insolventie. Hij publiceert zeer regelmatig, onder meer als vaste annotator van jurisprudentietijdschrift JAR en als gastannotator in JOR. Job is verder onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO (www.bno.nl).

Job heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap, collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht en Insolventierecht – sub: faillissement en surseance van betaling.

Job is lid van de volgende specialisatieverenigingen:

 • Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)

vaan

T +31 20 344 64 56
M +31 621 82 56 94
E job@dvdk.nl

 • (verschijnt voorjaar 2021) De positie van de werknemer en de ondernemingsraad onder de WHOA, bijdrage in WHOA bundel van Insolad

 • (verschijnt voorjaar 2021) De werknemer van de insolvente werkgever(pp. 569-606), in: G.W. van der Voet (red.), Bijzondere arbeidsverhoudingen, Boom Juridische uitgevers 2021, derde druk

 • (verschijnt voorjaar 2021) SDU Commentaar Arbeidsrecht (thematisch), SDU Uitgevers, Den Haag 2021, commentaar op artikel 40 en 239 Fw

 • Noot bij Kantonrechter Rechtbank Oost-Brabant 27 augustus 2020, JOR 2021/47 (werkneemster/BSH Arbeidsdeskundig Advies e.a)

 • Noot bij Hof Den Haag 2 juni 2020, JOR 2020/243 (X/RIAGG Rijnmond)

 • Noot bij Hoge Raad 17 april en 29 mei 2020, JAR 2020/125 en 2020/163 (Heiploeg)

 • De rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillissement, in L.G. Verburg en W.A. Zondag (red.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties, Monografieën Sociaal Recht, nr. 31, Kluwer 2020, geheel herziene 5e druk, hoofdstuk 7, p. 205-238

 • Doorstarten na Smallsteps: risky business, Ondernemingsrecht 2019/122

 • SDU Commentaar Arbeidsrecht (thematisch), SDU Uitgevers, Den Haag 2019, commentaar op artikel 40 en 239 Fw

 • Noot bij Hof van Justitie EU 16 mei 2019 JAR 2019/170 (Plessers/Prefaco)

 • Arbeidsrecht en insolventie. Over de positie van de werknemer van een insolvente werkgever (dissertatie – UvA 2019), Monografieën Sociaal recht nr 75, Deventer: Wolters Kluwer 2019

 • Doorstart van de doorstart?, TAP 2018/267

 • Noot bij Gerechtshof Amsterdam 17 juli 2018, JAR 2018/216 (Bogra)

 • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 juli 2018, JAR 2018/218 (Heiploeg)

 • Noot bij: Hoge Raad 17 november 2017, JAR 2017/311 (Constar)

 • Noot bij: Kantonrechter Rechtbank Noord-Holland zp Alkmaar 12 oktober 2017, JAR 2017/281 (Bogra Uitvaartkisten)

 • Het Smallsteps-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie -ECLI:EU:C:2017:489, Tijdschrift Arbeid en Onderneming (TAO) 2017, nr. 3

 • SDU Commentaar Arbeidsrecht (thematisch), SDU Uitgevers, Den Haag 2017, commentaar op artikel 40 en 239 Fw

 • Noot bij: Kantonrechter Rechtbank Overijssel zp Enschede 29 november 2016 en 20 januari 2017, JAR 2017/47 (Columbus/werknemer)

 • De werknemer van de insolvente werkgever(pp. 569-606), in: G.W. van der Voet (red.), Bijzondere arbeidsverhoudingen, Boom Juridische uitgevers 2017, tweede druk

 • Noot bij: Hof Den Haag 18 oktober 2016, JAR 2016/298 (werknemer/Ingenieursbureau X)

 • Noot bij: Kantonrechter Rechtbank Gelderland zp Zutphen 3 oktober 2016, JAR 2016/290 (werknemer/Schotpoort Warehouse Eerbeek)

 • Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2016, JAR 2016/192 (Constar/werknemers)

 • Noot bij: Centrale Raad van Beroep 27 mei 2016, JAR 2016/165 (UWV/werknemers)

 • Noot bij: Kantonrechter Rechtbank Midden-Nederland zp Almere 24 februari 2016, JAR 2016/64  (FNV c.s./Smallsteps)

 • SDU Commentaar Arbeidsrecht (thematisch), SDU Uitgevers, Den Haag 2015, commentaar op artikel 40 en 239 Fw

 • Noot bij: Kantonrechter Rechtbank Overijssel zp Almelo 28 juli 2015, JAR 2015/220 (FNV c.s./Heiploeg)

 • De rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillissement, in L.G. Verburg en W.A. Zondag (red.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties, Monografieën Sociaal Recht, nr. 31, Kluwer 2015, geheel herziene 4e druk, p. 221-251 (met R.M. Beltzer)

 • Noot bij: Hof Arnhem 1 oktober 2015 (Werknemers/VL Opleidingen en VL International), JAR 2015/274

 • De Wet werk en zekerheid en de gevolgen voor de insolventierechtpraktijk, Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI) 2015/2, 22

 • Arbeidsrechtelijke aspecten van een grensoverschrijdend faillissement binnen de Europese Unie, TAP 2015/2, p. 11-15 (met mr. P. Hufman)

 • Misbruik van recht – over gedupeerde werknemers en glad ijs, FIP 2014, p. 41

 • Noot bij: Hoge Raad 11 april 2014 (Werkneemster/curatoren Econcern), JAR 2014/144

 • Noot bij: Hof van Justitie EU 28 november 2013, C-309/12 (Gomes Vianen Novo/Fundo), JAR 2014/18

 • Noot bij: Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht) 27 november 2013 (X/UWV), JAR 2014/9

 • Opvolgend werkgeverschap na een doorstart – een nieuw begin of toch niet?, ArbeidsRecht 2013, 38

 • Wat behelst de positie van de werknemer bij een doorstart?, Advocatenblad 2013-7, p. 49

 • Noot bij: Rechtbank Noord-Nederland 4 april 2013, JAR 2013/136 en JIN 2013 (Printforce)

 • Noot bij: Rechtbank Midden-Nederland 30 januari 2013, JAR 2013/65 (UWV/curatoren Econcern)

 • Annotatie bij HR 11 mei 2012, LJN: bv9603 (Van Tuinen/Wolters): Over de gevolgen van dit arrest voor opvolgend werkgeverschap in concernverhoudingen, Tijdschrift Arbeid & Onderneming, 2013/1, p. 5-9

 • De rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillissement, in L.G. Verburg en W.A. Zondag (red.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties, Monografieën Sociaal Recht, nr. 31, Kluwer 2013, p. 207-238 (met R.M. Beltzer)

 • SDU Commentaar Arbeidsrecht, SDU Uitgevers, Den Haag 2012, commentaar op artikel 40 Fw (met P.R.W. Schaink)

 • Noot bij: Hoge Raad 13 juli 2012, JAR 2012/210 (Aeilkema/mr. Omta q.q.)

 • De werknemer van de insolvente werkgever, in A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 515-554). Den Haag 2012: Boom Juridische uitgevers

 • Noot bij: Hof Leeuwarden, 5 juli 2011, JAR 2011/208 (Aeilkema/mr. Omta q.q.)

 • Misbruik van bevoegdheid en de vergoeding bij – of na? – een ontbinding tijdens de opzegtermijn, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2010, 3 en De Ontbindingsrechter, een bundeling van de jaarserie uit het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2010, p. 125 – 141

 • Kennelijk onredelijk ontslag en faillissement, ArbeidsRecht 2010, 58

 • Geen hausse burn-outclaims, Het Financieele Dagblad, 25 januari 2007

 • Nederlands ontslagrecht is al soepel, Het Financieele Dagblad, 21 september 2006

 • De CWI en de wijzigingen in het Ontslagbesluit en Bijlage B, ArbeidsRecht 2003, 30

 • Reactie op “Is het belemmeringsverbod nog wel van deze tijd?”, Sociaal Recht 2003, 4 (met mr. A.M.J. Bouman)

 • Het belemmeringsverbod is niet meer van deze tijd, ArbeidsRecht 2002, 40 (met mr. A.M.J. Bouman)

 • Het BBA en de beëindiging van de overeenkomst van opdracht, ArbeidsRecht 1999, 57