1.12.2022

Heiploeg-arrest - Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 28 april 2022

In deze bijdrage wordt het arrest van het Europese Hof van Justitie van 28 april 2022 in de zaak Heiploeg/FNV besproken. In dit arrest wordt antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de Hoge Raad over de in stilte voorbereide faillissementsdoorstart (de zgn. pre-pack). Valt zo'n pre-packprocedure onder de faillissementsuitzondering van artikel 5 lid 1 Richtlijn 2001/23/EG of kan een dergelijke doorstart toch wel als overgang van onderneming worden aangemerkt? Om te profiteren van de faillissementsuitzondering uit de richtlijn moet de betreffende procedure gericht zijn 'op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder'.

1. Inleiding

Faillissementsrechters van Nederland: geef ons de pre-pack! Met een bijdrage onder deze titel in het Tijdschrift voor Insolventierecht introduceerde Tollenaar ruim tien jaar geleden de zgn. pre-pack, de in stilte voorbereide doorstart. Ik zou de Hoge Raad tekort doen door hem te bestempelen als (enkel) een faillissementsrechter, maar feit is wel dat hij met zijn verwijzingsarrest in deze zaak alles in het werk leek te stellen de pre-pack van de ondergang te red- den en nieuw leven in te blazen. De vraag is of dat gelukt is, want de door hem aan het Europese Hof gestelde prejudiciële vragen zijn inmiddels beantwoord, maar die antwoorden leveren opnieuw vragen op over hoe het nu verder moet met de pre-pack en zelfs ook met de gewone doorstart in de Nederlandse insolventiepraktijk.

Ik kies ervoor de voorgeschiedenis van dit arrest kort samen te vatten. Dat is niet eenvoudig, want er is veel gebeurd, zowel in de rechtspraak, als op het gebied van wetgeving.

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF

Ook interessant