24.11.2023

Hoge Raad: "Pre-pack mag pas weer als er wettelijke regeling komt" (annotatie), JAR 2023/290

Een bedrijf in nood kan baat hebben bij een in stilte voorbereide doorstart: de pre-pack. Dat gold bijvoorbeeld in 2014 voor garnalenverwerker Heiploeg, dat via deze methode een doorstart maakte. Na een jarenlange procedure, aangespannen door FNV, waarin zelfs prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie werden gesteld, heeft de Hoge Raad in deze zaak nu zijn eindarrest gewezen. Het komt er op neer dat de methode in beginsel toelaatbaar kan zijn, ook arbeidsrechtelijk gezien, maar dat er dan wel eerst een wettelijke regeling moet komen. En die is er (nog) niet. Job van der Pijl schreef een commentaar bij het arrest, dat we graag met u delen.

Nadat Heiploeg (oud) in 2013 een boete van ruim 27 miljoen euro van de Europese Commissie kreeg, heeft deze onderneming een scenario voorbereid waarin zij faillissement zou aanvragen en vervolgens onder de identiteit van Heiploeg (nieuw) zou doorstarten. Na afstemming met de rechter-commissaris is op 27 januari 2014 het faillissement van Heiploeg (oud) uitgesproken en kondigde de curator op 28 januari 2014 de doorstart van Heiploeg (nieuw) aan. De vraag is of deze doorstart onder de regeling overgang van onderneming valt en alle werknemers dientengevolge met behoud van hun rechten en plichten mee overgaan naar Heiploeg (nieuw). De Hoge Raad stelde hierover prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie («JAR» 2020/163). Het HvJ oordeelde ‘dat de richtlijn overgang van een onderneming, niet van toepassing is wanneer de faillissementsprocedure of soortgelijke procedure waarin de vervreemder is verwikkeld onder toezicht staat van een bevoegde verheidsinstantie, en wanneer de overgang van (een deel van) een onderneming voorafgaand aan de faillietverklaring in het kader van een pre-packprocedure is voorbereid door een beoogd curator, die onder toezicht staat van een beoogd rechter-commissaris en de overeenkomst inzake deze overgang is gesloten en uitgevoerd na de faillietverklaring met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder, mits een dergelijke pre-packprocedure wordt geregeld in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen’. De Hoge Raad wijst thans eindarrest.

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF