Nils Zeeuwen

Nils Zeeuwen (1975) studeerde Nederlands recht en Bedrijfsrecht aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2001 is hij advocaat. Hij begon bij een groot internationaal advocatenkantoor op de sectie Arbeidsrecht en Medezeggenschap. Begin 2006 maakte hij de overstap naar een middelgroot advocatenkantoor, waar hij zich verder specialiseerde in het arbeidsrecht. Onder andere specialiseerde hij zich daar verder, naast het individuele ontslagrecht, op de arbeidsrechtelijke aspecten van overgang van onderneming en internationale transacties en de advisering en begeleiding van ondernemingen bij reorganisaties en medezeggenschapsvraagstukken. Nils werkt sinds 2008 bij DingemansVanderKind en vanaf 2011 als partner.

Hij heeft de Postacademische Leergang Arbeidsrecht met succes afgerond en verzorgt cursussen aan de VU Law Academy. Nils publiceert regelmatig en is auteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelgewijs.

Nils heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap, collectief ontslag, pensioenen en internationaal arbeidsrecht.

Nils is lid van de volgende specialisatieverenigingen:

 • European Employment Lawyers Association (EELA)
 • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), tevens lid van de werkgroep ontslagrecht VvA
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)

vaan

T +31 20 344 64 53
E nils@dvdk.nl

 • SDU Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs, SDU Uitgevers, Den Haag 2015, commentaar op artikel 7:670, 7:672, 7:674 t/m 7:676 BW

 • De opzegverboden bij verboden onderscheid. In: Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818), Commentaar en aanbevelingen werkgroep ontslagrecht VvA, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 41, Kluwer, Deventer 2014, p. 79-82

 • De opzegverboden. In: Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818), Commentaar en aanbevelingen werkgroep ontslagrecht VvA, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 41, Kluwer, Deventer 2014, p. 83-90

 • SDU Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs, SDU Uitgevers, Den Haag 2013, commentaar op artikel 7:670 t/m 7:676 BW

 • Misbruik van bevoegdheid en de vergoeding bij – of na? – een ontbinding tijdens de opzegtermijn, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2010, 3 en De Ontbindingsrechter, een bundeling van de jaarserie uit het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2010, p. 125 – 141

 • Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarde na invoering van de Zorgverzekeringswet, Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 2007

 • Overgang van onderneming (hoofdstuk 12) van Sdu Commentaar Arbeidsrecht, 2005 (met mr. M. Holtzer)