1.9.2023

Commentaar op artikel 7:670, 7:672 en 7:674 t/m 7:676 BW

Nils is sinds 2013 vast auteur van SDU Commentaar Artikelgewijs. In zijn laatste bijdrage van 2023 geeft hij een toelichting op: artikel 7:670 BW waarin de verschillende opzegverboden staan, artikel 7:672 BW waarin de opzegtermijnen zijn geregeld, artikel 7:674 BW waarin is geregeld wat er gebeurt als de werknemer overlijdt en artikel 7:675 BW waarin de dood van werkgever en het mogelijke effect daarvan op de arbeidsovereenkomst is beschreven. Tot slot heeft Nils een toelichting geschreven op artikel 7:676 BW waarin het ontslag tijdens de proeftijd is geregeld.

Commentaar op artikel 7:670, 7:672 en 7:674 t/m 7:676 BW

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF

Ook interessant