3.5.2010

Misbruik van bevoegdheid en de vergoeding bij – of na? – een ontbinding tijdens de opzegtermijn, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2010, 3 en De Ontbindingsrechter, een bundeling van de jaarserie uit het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2010, p. 125 – 141

Misbruik van bevoegdheid en de vergoeding bij – of na? – een ontbinding tijdens de opzegtermijn. Opmerkingen bij Hoge Raad 11 december 2009, LJN BJ9069, 09/02318 (Van Hooff Elektra/Oldenburg-Pekel).

De Hoge Raad heeft recentelijk uitgemaakt dat het Hof Amsterdam  terecht heeft geoordeeld dat een werkgever misbruik van bevoegdheid maakt door de arbeidsovereenkomst van werkneemster na een regelmatige opzegging nogmaals onregelmatig op te zeggen. De tweede onregelmatige opzegging was door de werkgever doelbewust gedaan om daarmee de werkneemster de mogelijkheid te ontnemen in een door haar gestarte ontbindingsprocedure een vergoeding te krijgen. Hierbij is tevens geoordeeld over de vraag of het voor een werknemer mogelijk is een ontbindingsverzoek in te dienen tijdens de opzegtermijn, de toewijsbaarheid van het desbetreffende ontbindingsverzoek, en over de in dat kader geldende regels voor het bepalen van de 'beëindigingsvergoeding'. In deze bijdrage zal nader worden ingegaan op de overwegingen van de Hoge Raad. Vervolgens zal kort worden stilgestaan bij de vraag of het mogelijk is twee keer gebruik te maken van de verleende toestemming van het UWV WERKbedrijf ("UWV").

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF

Ook interessant