1.6.2016

Haviltexen bij strafrechtelijke terminologie in een ontslagbrief? ArbeidsRecht 2016, 26

‘Middels deze brief bevestigen wij u, het door ons aan u gegeven ontslag op staande voet op dinsdagmiddag 6 januari jl. De reden hiervoor is kort samengevat als volgt: de diefstal van bedrijfseigendommen.’ Wat een korte samenvatting had moeten zijn, resulteerde in een lange juridische strijd. Pas zes jaar later werd deze definitief beslecht. In het arrest van 19 februari 2016 overweegt de Hoge Raad dat onder verschillende omstandigheden, verschillende betekenissen aan dergelijke termen kunnen worden toegekend.

Het gebruik van strafrechtelijke termen in een opzeggingsbrief staat centraal in het arrest van de Hoge Raad van 19 februari 2016 (hierna: het ‘arrest Autocentrum Zuid Nederland)’. Dienen deze termen op een strafrechtelijke manier te worden geïnterpreteerd, of kan hieraan ook een andere betekenis worden toegekend? De zaak gaat over een werknemer die op staande voet werd ontslagen, omdat hij tweemaal de tankpas van zijn werkgever had gebruikt voor de auto van zijn vrouw. Nadat deze tankbeurten in twee gesprekken met de werknemer aan de orde waren gesteld, beschuldigde de werkgever de werknemer van diefstal en volgde ontslag op staande voet. De beschuldiging en het ontslag op staande voet zijn vervolgens schriftelijk aan de werknemer bevestigd met bovenstaand citaat.

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF