7.11.2019

De reikwijdte van het belemmerings­verbod van art. 9a WAADI, TAP 2019/237

De Hoge Raad heeft in zijn arrest Zzp’er/FOH1 uit 2017 het toepassingsbereik van het zogenoemde belemmeringsverbod van art. 9a WAADI2 zo uitgelegd dat niet alleen de werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst bij de voormalig inlener gaat werken met succes een beroep kan doen op dit belemmeringsverbod, maar ook de werknemer die op basis van een opdrachtovereenkomst voor de inlener gaat werken. Daarmee is echter niet automatisch gezegd dat ook een persoon die voor de inlener werkzaamheden verricht op basis van een opdrachtovereenkomst met de uitlener een beroep toekomt op art. 9a WAADI. Daarnaast blijft met deze uitspraak van de Hoge Raad de in de literatuur veelbesproken vraag onbeantwoord of een werknemer die in dienst is bij de uitlener op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een beroep toekomt op art. 9a WAADI.

Inleiding

Het is tijd hernieuwde aandacht te besteden aan de reikwijdte van het belemmeringsverbod. De aanleiding daarvoor wordt mede gevormd door een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam, die, kort weergegeven, besliste dat een arbeidskracht werkzaam op basis van een ‘zzp-constructie’ kan worden aangemerkt als arbeidskracht als bedoeld in art. 1 lid 1 onder c Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). De rechter oordeelde dat in deze zaak leiding en toezicht werd uitge-oefend door de inlener en concludeerde dat de WAADI van toepassing is. Een in de algemene voorwaarden opgenomen boetebeding viel onder het belemmeringsverbod van art. 9a WAADI en was derhalve nietig. Partiële nietigheid was volgens de rechter niet mogelijk. Ook kon het boetebeding niet worden gezien als een redelijke vergoeding als bedoeld in art. 9a lid 2 WAADI. De Rechtbank Rotterdam nam dit alles vrij eenvoudig aan, en de vraag is hoe dit zich verhoudt tot de rechtspraak van de Hoge Raad.

In deze bijdrage wordt een antwoord op deze vraag gezocht en daarnaast meer in zijn algemeenheid aan de hand van jurisprudentie en literatuur onderzocht hoe ver het belemmeringsverbod zich uitstrekt. Daartoe wordt eerst het toepassingsbereik van de WAADI besproken. Daarna komt...

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF

Ook interessant