10.10.2017

De ontslagpraktijk versoepeld?, annotatie AR Updates, AR 2016-0095

De ontslagpraktijk versoepeld?, annotatie AR Updates, AR 2016-0095. Annotatie bij Rechtbank Amsterdam, 29-01-2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:400 (AR-2016-0095)

Op 10 oktober 2017 maakte de nieuwe regering, Rutte III, haar regeerakkoord bekend. Min ofmeer gelijktijdig, op 9 oktober 2017, stelde het Landelijk overleg vakinhoudelijk civiel, kantonen toezicht (LOVCK&T) aanbevelingen vast ten aanzien van de schikking ter zitting in WWZzaken (en pro-formaontbinding) en de proceskostenveroordeling in WWZ-zaken (hierna: deWWZ-aanbevelingen). Het regeerakkoord noemt een aantal plannen voor wijzigingen van hethuidige systeem van ontslagrecht, waarvan de introductie van een cumulatiegrond als grondvoor ontslag, gecombineerd met de mogelijkheid tot toekenning van een extra vergoeding,wellicht het meest in het oog springt. De WWZ-aanbevelingen betreffen voornamelijk depraktijk van schikkingen ter zitting, al dan niet gekoppeld aan een pro-formaontbinding vande arbeidsovereenkomst. Beide stukken worden hieronder kort besproken.

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF

Ook interessant