2.8.2015

Art. 7:686 BW binnen de WWZ: een vreemde eend in de bijt of nieuw gemeengoed?

Met de Wet werk en zekerheid (WWZ) wordt het ontslagrecht opnieuw ontgonnen. De ontslaggronden worden bij wet voorgeschreven, de berekeningswijze van de vergoeding bij wet verankerd en het arbeidsprocesrecht wijzigt ingrijpend. Eén onderdeel van het arbeids(proces)recht blijft onveranderd. Dat is art. 7:686 Burgerlijk Wetboek (BW), het artikel dat de mogelijkheid biedt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van wanprestatie van een van de partijen daarbij.

In dit artikel zullen wij twee vragen beantwoorden. De eerste vraag is of met een door de werkgever ingediend ontbindingsverzoek op grond van art. 7:686 BW de starre voorgeschreven ontslaggronden kunnen worden omzeild. De tweede vraag is of met een dergelijk ontbindingsverzoek betaling van de transitievergoeding kan worden ontlopen. Voor de beantwoording van deze vragen zal worden ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van art. 7:686 BW en de – schaarse – toepassing daarvan tot op heden. Aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak zal vervolgens een verband worden gelegd naar de aard van het artikel in het bestek van de WWZ. Wij besluiten dit artikel met de beantwoording van de twee hiervoor genoemde vragen en een conclusie.

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF

Ook interessant