Mediation

Het aantal mediations neemt toe. Inmiddels is gebleken dat met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid het middel mediation vaker wordt ingezet om problemen binnen een arbeidsrelatie buiten de rechter op te lossen. Het doel van mediation is dat partijen zelf het conflict oplossen met hulp van de mediator. De mediator neemt zelf geen beslissing, maar hij begeleidt het gesprek tussen partijen. Hij doet dit door het stellen van vragen en het toepassen van verschillende gesprekstechnieken. De mediation vindt plaats in een vertrouwelijke setting, waardoor partijen vrijuit kunnen praten. Wat willen ze nu werkelijk, en niet, wat is strategisch het meest wenselijke standpunt.

Het mediation proces

Elke mediation is anders. Hoe het proces in een specifieke mediation verloopt, wordt bepaald in overleg met de partijen die aan tafel zitten. Vaak worden eerst intakegesprekken gevoerd met partijen afzonderlijk, maar dat hoeft niet. Soms zitten alleen partijen aan tafel, in andere gevallen komen adviseurs mee. Elke oplossing kan in beginsel aan de mediationtafel worden besproken, of dit nu afspraken zijn om de samenwerking te verbeteren of afspraken om deze juist te beëindigen.

Ruime ervaring op het gebied van mediation

Inmiddels hebben Sanne, Mirjam, Inge en Ivo een ruime ervaring op het gebied van arbeidsmediations. Het gaat niet alleen om ‘klassieke’ arbeidsconflicten, maar ook om conflicten op het gebied van medezeggenschap, binnen een bestuur, aandeelhouders of in een team. Omdat zij ervaren advocaten arbeidsrecht zijn, weten ze goed wat er speelt in dergelijke conflicten, waar partijen rekening mee moeten houden en wat mogelijke oplossingen zijn. Sanne, Mirjam, Inge en Ivo streven naar een zakelijke aanpak, met veel aandacht voor de persoon en de individuele belangen, maar zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen: het oplossen van het conflict op een wijze waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Sanne SchreursMirjam Fiselier, Inge Hofstee of Ivo Boudrie.

mediators-federatie