Mediation

Mediation is steeds vaker de manier om een conflict op te lossen. Bij mediation lossen partijen zélf het conflict op, met hulp van de mediator. De mediator neemt geen beslissing, maar begeleidt het gesprek tussen partijen, door het stellen van vragen en het toepassen van verschillende gesprekstechnieken. Mediation vindt plaats in een vertrouwelijke setting, waardoor partijen vrijuit kunnen praten. Wat willen ze nu werkelijk, en wat niet?

Arbeidsmediation

Het gaat bij arbeidsmediation niet alleen om ‘klassieke’ arbeidsconflicten, maar ook om conflicten op het gebied van medezeggenschap, binnen een bestuur, aandeelhouders of in een team. Onze mediators zijn zeer ervaren advocaten arbeidsrecht. Daardoor weten ze goed wat er speelt in arbeidsconflicten, waar partijen rekening mee moeten houden en welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn.

Ruime ervaring

DingemansVanderKind kent een traditie op het specifieke terrein van de arbeidsmediation. Inge en Ivo hebben ruime ervaring als mediator en ook Charlotte zet haar jarenlange ervaring als advocaat en bestuurder in voor deze wijze van conflictoplossing. Zij rondde de opleiding tot mediator af en hoopt zich binnenkort net als Ivo en Inge te kunnen registreren. Inge, Ivo en Charlotte streven naar een zakelijke aanpak, met veel aandacht voor de persoon en de individuele belangen, maar zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen: het oplossen van het conflict op een wijze waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

Het mediationproces

Elke mediation is anders. Hoe het proces in een specifieke mediation verloopt, wordt bepaald in overleg met de partijen die aan tafel zitten. Vaak worden eerst intakegesprekken gevoerd met partijen afzonderlijk, maar dat hoeft niet. Soms zitten alleen partijen aan tafel, in andere gevallen komen adviseurs mee. Elke oplossing kan in beginsel aan de mediationtafel worden besproken, of dit nu afspraken zijn om de samenwerking te verbeteren of afspraken om deze juist te beëindigen.

Wilt u meer weten?  Inge Hofstee, Ivo Boudrie of Charlotte Dingemans.

mediators-federatie