22.2.2018

Verdringing van betaalde arbeid door vrijwilligerswerk? TAP 2018/1

In dit artikel wordt ingegaan op het risico van verdringing van betaald werk door vrijwilligerswerk. Het onderwerp wordt behandeld mede aan de hand van enkele rechterlijke uitspraken. Ook komt het initiatiefwetsvoorstel tot invoering van een verdringingstoets aan de orde.

1. Inleiding

In het regeerakkoord van kabinet-Rutte III wordt op verschillende plaatsen gesproken over de wens tot inzet van vrijwilligers. Vakbonden wijzen daarentegen al enige tijd op het risico van verdringing van betaalde arbeid door onbetaalde arbeid (zie hierna onder 3) en ook vanuit de politiek bestaat recente aandacht voor de gevolgen van de inzet van vrijwilligers voor de positie van betaalde arbeidskrachten. Ondertussen zijn enkele rechterlijke uitspraken gewezen waarin aan de orde is of de inzet van vrijwilligers verdringing van betaalde arbeidskrachten oplevert. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de plannen van Rutte III?

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF

Ook interessant