20.4.2023

Seminar in EYE

Op 20 april 2023 vond het DVDK-seminar weer plaats in EYE. Met op de agenda: de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders, de waaier aan ouderschapsverlof na alle recente wijzigingen, het verschil tussen opschorten en het stopzetten van loonbetaling bij ziekte, het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie en vanzelfsprekend de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad in de Deliveroo-zaak.

We zijn het seminar gestart met de recent ingrijpend gewijzigde Wet bescherming klokkenluiders. Michelle Kind heeft de belangrijkste gevolgen voor de praktijk besproken. Zo geldt het zgn. benadelingsverbod niet meer alleen voor werknemers, maar voor verschillende soorten melders. Ook de bewijslast is in het voordeel van de melder gewijzigd. En er gelden strengere eisen voor interne meldprocedures. Kim Hakvoort heeft nog eens op een rij gezet wanneer bij een zieke werknemer mag worden overgegaan tot het opschorten van loon en wanneer loonbetaling stopgezet kan worden. Een belangrijk onderscheid dat in de praktijk nog wel eens uit het oog verloren wordt. Maarten Stekelenburg heeft de regels van het ouderschapsverlof en dan vooral de wijzigingen die het afgelopen jaar zijn ingevoerd besproken. En Inge Hofstee heeft een vooruitblik gegeven op het wetsvoorstel "Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie" dat zeer recent is aangenomen door de Tweede Kamer.

Zoals gebruikelijk heeft onze hoogleraar prof. Ruben Houweling het seminar afgesloten. Hij besprak de zeer actuele én belangwekkende uitspraak van de Hoge Raad in de Deliveroo-zaak. Welke gevolgen heeft deze uitspraak van 23 maart 2023 voor úw praktijk? Hoe moeten we voortaan tegen 'de arbeidsovereenkomst' aankijken? Wat zijn de gevolgen voor bedrijven en werkgevers die met freelancers en zzp'ers werken? Kan dat nog wel of hebben zij met terugwerkende kracht recht op pensioen, meer loon en wellicht nog veel meer? Ruben gaf ons de antwoorden. Zie hieronder de PowerPointpresentatie.

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF

Ook interessant