1.12.2020

Onregelmatig opzeggen, nog steeds het overwegen waard, TAP 2020/08

Op 17 juli 2020 wees Hoge Raad de Nayak-beschikking, waarin – kort weergegeven – is geoordeeld dat bij een schadeplichtige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, het recht op en de hoogte van de transitievergoeding moeten worden vastgesteld uitgaande van de situatie dat regelmatig was opgezegd, ongeacht de bedoeling van de werkgever. In 2017 schreven mrs. Stekelenburg en Janse de Jonge een artikel over de voordelen van onregelmatig opzeggen. Naar aanleiding van de rekenmethodiek zoals de Hoge Raad nu voorschrijft, maken wij de balans in dit artikel nogmaals op.

Eerst worden de voordelen van schadeplichtig opzeggen opgesomd. Vervolgens wordt de Nayak-beschikking besproken. Daarna komen enkele uitspraken uit de lagere rechtspraak aan bod. Er wordt afgesloten met een heroverweging van de onregelmatige opzegging.

Voordelen van schadeplichtig opzeggen

In de bijdrage van mrs. Stekelenburg en Janse de Jonge werd in 2017 uiteengezet waarom onregelmatig opzeggen het overwegen waard zou kunnen zijn. Aan de orde kwamen enerzijds de financiële voordelen, te weten uitgespaarde premies werknemersverzekeringen, pensioenpremies, bijdrage ZVW, minder opbouw vakantiedagen, eerder inleveren leaseauto, laptop en mobiele telefoon en een lagere transitievergoeding. Aan dat lijstje kan ook worden toegevoegd het (soms) niet (of pro rata minder) verschuldigd raken van een bonus. In totaal kan eenvoudig een besparing van circa 25 tot wel 70% worden gerealiseerd. Anderzijds werden meer praktische voordelen gesignaleerd zoals het direct aanvangen van de korte vervaltermijnen uit de WWZ en een kleinere kans op ziekmelding tijdens de resterende duur van de arbeidsovereenkomst (of binnen vier weken nadien). Dat die praktische voordelen ook weer aanzienlijke financiële voordelen kunnen opleveren, behoeft geen betoog. Voorts bestaan ook praktische voordelen die niet direct een financiële component in zich hebben. Na bijvoorbeeld sluiting van een bedrijfsonderdeel of het laten vervallen van een managementlaag, wenst de werkgever de onderneming meestal vorm te geven zonder aanwezigheid van de vertrekkende werknemers. Dan is er immers geen werk meer voor 1 HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1286. Janse de Jonge en Stekelenburg, ‘Onregelmatig opzeggen, het overwegen waard?’, ArbeidsRecht 2017/16. de boventallige werknemers of vreest de werkgever dat de vertrekkers de werksfeer negatief zullen beïnvloeden.

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF

Ook interessant