1.3.2017

Onregelmatig opzeggen, het overwegen waard?, ArbeidsRecht 2017, 16

Op 31 oktober 2016 oordeelde de Kantonrechter Zwolle dat het opzettelijk onregelmatig opzeggen van een arbeidsovereenkomst in de toen beoordeelde zaak niet leidde tot misbruik van recht of slecht werkgeverschap. Deze uitspraak bevestigt het vermoeden dat het sinds de invoering van de Wwz voor de werkgever financieel gunstig kan uitpakken om onregelmatig op te zeggen, en niet alleen in deze situatie.

1. De achtergronden van de onregelmatige opzegging

Een onregelmatige opzegging is de opzegging waarbij de opzegtermijn niet in acht wordt genomen, of de opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding. Aangezien deze laatste opzegging een hele andere dynamiek kent, waarbij weer andere overwegingen spelen, beperken wij ons in dit artikel tot de eerste variant. Kenmerkend aan de onregelmatige opzegging is de schadeplichtigheid die het veroorzaakt bij de opzeggende partij. Net zo zeer kenmerkend is dat de onregelmatigheid van de opzegging niets afdoet aan de geldigheid ervan. Een onregelmatige opzegging kan – zolang deze voldoet aan de voorwaarden die de wet eraan stelt – niet ongedaan gemaakt worden door bijvoorbeeld een vernietiging van de opzegging door de wederpartij of door de rechter. Er schuilt aanzienlijk financieel voordeel in een onregelmatige opzegging.

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF

Ook interessant