3.12.2012

Onderzoeksrapport ‘Verhaal van werkgerelateerde schade’, 3 december 2012

Onderzoeksrapport ‘Verhaal van werkgerelateerde schade’, 3 december 2012 (in opdracht van Ministerie SZW en onder leiding van het Hugo Sinzheimer Institutes)

In mei 2012 is het Hugo Sinzheimer Instituut, centrum voor onderzoek van ‘arbeid en recht’ aan de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgele-genheid, directie Gezond en Veilig Werken, gestart met een onderzoek naar verhaal van werkgerelateerde schade. Doel van het project was te inventariseren wat de sterke en zwakke punten van de in Nederland bestaande manieren van schadeverhaal zijn, uitzicht te bieden op enkele wijzen van verhaal die in Nederland op andere terreinen of in het buitenland op het gebied van verhaal van werkgerelateerde schade worden gehanteerd, en tenslotte ‘oplossingsrichtingen’ aan te geven die de moeite waard zijn in het overheidsbeleid mede in overweging te worden genomen.

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF