6.1.2015

Einde schijnzelfstandigen is in zicht – en dat is goed voor hen’, NRC Handelsblad 6 januari 2015

Einde schijnzelfstandigen is in zicht – en dat is goed voor hen. Schijnzelfstandigen verdienen bescherming, geen kartelverbod. Goed dat het Hof van Justitie dat bekrachtigt

Het Hof van Justitie oordeelde op 4 december dat minimumtarieven voor schijnzelfstandigen onderdeel mogen zijn van cao’s. In ons arbeidsrecht bestond al langere tijd de mogelijkheid voor sociale partners om ook arbeidsvoorwaarden overeen te komen voor werkenden die geen werknemer zijn, zoals zzp’ers. Toen FNV Kunsten, Informatie en Media (FNV KIEM) in de onderhandelingen voor de cao ‘remplaçanten bij symfonieorkesten 2006 –2007 ’ van deze mogelijkheid gebruik maakte door minimumtarieven overeen te komen voor zelfstandigen, protesteerde de toenmalige Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Volgens de NMa betekende deze mogelijkheid in het arbeidsrecht om minimumtarieven vast te leggen in een cao niet dat dit ook was toegestaan op grond van het mededingingsrecht. Kort gezegd was de NMa van oordeel dat zzp’ers zijn te kwalificeren als ondernemers en overeenkomsten over minimumtarieven als een prijsafspraak.

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF