6.12.2022

Seminar in EYE

Op 6 december 2022 hadden we een feestelijk seminar waarbij we hebben stilgestaan bij ons 20-jarig bestaan. Er waren twee bijzondere sprekers.

Allereerst Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA. Paul staat bekend om zijn onderzoek naar de Waarde van werk. Hij sprak over wat nu werkelijk motiverend is voor werknemers (en wat niet). Zijn verhaal leverde wijze lessen en inzichten op voor de praktijk van alledag. Datzelfde gold voor de tweede gastspreker: Rachel Rietveld. Zij is mededirecteur van ArbeidsmarktResearch UvA BV, docent en promovenda aan de UvA/TU Delft. Rachel is specialist op het gebied van Legaltech. Zij vertelde over de mogelijkheden van Artificial Intelligence voor het arbeidsrecht. Kan AI behulpzaam zijn bij selectie van personeel? Of bij ontslagzaken? Alle voor- en nadelen voor de HR-praktijk kwamen aan de orde.

Tot slot hebben de advocaten van DingemansVanderKind de leukste drie vragen behandeld, die door de deelnemers van ons seminar op voorhand waren ingestuurd. Zie hieronder de PowerPointpresentatie.

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF