8.11.2022

De invloed van COVID-19 op enkele thema’s in de arbeidsrechtspraak

Dat de COVID-19-periode een uitzonderlijke periode was, moge duidelijk zijn. De vraag is: welke invloed heeft die periode gehad op de rechtspraak en de rechtspraktijk van het arbeidsrecht? Kunnen er lessen worden getrokken uit de COVID-19-periode? In dit artikel wordt nader ingegaan op enkele thema’s die sinds het begin van de COVID-19-periode in de rechtspraak de revue zijn gepasseerd.

Romy gaat in haar artikel in op het recht op doorbetaling van het loon, waaronder de risicoverdeling (geen arbeid, geen loon, tenzij ...), coronagerelateerde loongeschillen en oproepkrachten. Ten aanzien van verlofrechten bespreekt zij verder de situatie van werknemers die die zonder toestemming op vakantie gingen of afreisden naar ‘oranje’ of ‘rode’ gebieden en in hoeverre de arbeidsovereenkomst daarom beëindigd kon worden. Ten slotte behandelt het artikel het instructierecht van de werkgever in zijn algemeenheid en meer in het bijzonder bij thuiswerken.

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF

Ook interessant