Inge Hofstee

Inge Hofstee (1968) is sinds 1994 advocaat en vanaf 2016 als partner verbonden aan DingemansVanderKind. Naast het reguliere arbeidsrecht ligt haar focus op het collectieve arbeidsrecht en in het bijzonder op medezeggenschapsrecht. Inge adviseert bestuurders en ondernemingsraden in complexe adviestrajecten, zoals reorganisaties en fusies & overnames. Zij stelt zich tot doel de dialoog tussen partijen aan te gaan zodat de gang naar de rechter waar mogelijk kan worden vermeden. Dit past ook bij haar rol als mediator.

Inge heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap, collectief ontslag en arbeidsmediation.
 

Mediation

 
Sinds 2009 is Inge MfN-registermediator, in welke hoedanigheid zij vooral optreedt in arbeids- en medezeggenschapskwesties en zakelijke geschillen. Inge is lid van de Vereniging van Arbeidsmediators Nederland (VAN). 

Inge doceert arbeids- en medezeggenschapsrecht aan verschillende instituten, waaronder de VU Law Academy, Vakmedianet en Permeduc. Zij publiceert regelmatig en is onder meer auteur van Tekst & Commentaar Wet op de Ondernemingsraden. Zij is lid van de specialisatieverenigingen arbeidsrecht in Amsterdam (VAAA), de landelijke vereniging voor arbeidsrechtadvocaten (VAAN) en de Europese vereniging voor arbeidsrechtadvocaten (EELA).

T +31 20 344 64 89
M +31 652 54 71 17
E inge@dvdk.nl