Charlotte Dingemans

Charlotte Dingemans (1966) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij begon als advocaat bij een groot internationaal advocatenkantoor. Daar richtte zij zich in eerste instantie op uiteenlopende rechtsgebieden, zoals algemeen overeenkomstenrecht, faillissementsrecht, arbeidsrecht, en het verzekerings- en vervoersrecht. Na enkele jaren ging zij zich volledig richten op het arbeidsrecht. Begin 2001 heeft zij met Olav van der Kind DingemansVanderKind opgericht.

Charlotte volgde met succes de postdoctorale opleiding Grotius Arbeidsrecht. Zij is voorzitter van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. Daarnaast is zij lid van de Vereniging van Arbeidsrecht, waarbinnen zij deel uitmaakt van de werkgroep medezeggenschap. Verder is Charlotte voorzitter van de stichting Rudolphi Producties (een stichting waarin hoogstaande theaterproducties worden geproduceerd). Charlotte publiceert regelmatig over arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Charlotte houdt zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht. De nadruk ligt daarbij op medezeggenschap, reorganisaties en het adviseren en procederen in individuele ontslagzaken voor werkgevers én werknemers.

Charlotte heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap, collectief ontslag en internationaal arbeidsrecht.

vaan

T +31 20 344 64 58
E charlotte@dvdk.nl

  • Positie ondernemingsraad(leden) in de onderneming. In: De toekomst van de medezeggenschap, Aanbevelingen aan de wetgever, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 37, Kluwer 2009 (met mr. L. van Luipen, onder redactie van mr. dr. L.C.J. Sprengers en mr. dr. G.W. van der Voet)

  • Het concurrentiebeding: de stand van zaken, ArbeidsRecht 2005, 28 (met mr. M.P. van Broeckhuijsen)

  • Het concurrentiebeding: de stand van zaken, ArbeidsRecht 2004, 60 (met mr. M.P. van Broeckhuijsen)

  • De (on)zekere toekomst van het concurrentiebeding; een updating, ArbeidsRecht 2004, 46 (met mr. M.P. van Broeckhuijsen)

  • De (on)zekere toekomst van het concurrentiebeding, ArbeidsRecht 2002, 17 (met mr. M.P. van Broeckhuijsen)

  • Ongelijkheidscompensatie en onduidelijke bedingen, ArbeidsRecht 2001, 4 (met Olav van der Kind)

  • Flexibiliteit als tovermiddel, Het Financieele Dagblad, 19 juni 1999

  • De ondernemingsovereenkomst ex artikel 32 lid 2 WOR – suggesties voor verheldering, Arbeidsrechtelijke reflecties 2014. Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 42, Kluwer 2014 (met Kim Hakvoort, onder redactie van mr. dr. L.C.J. Sprengers en mr. dr. G.W. van der Voet)