Arbeidsrecht

Ons specialisme is arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Daaronder valt onder meer: ontslagrecht (individueel en collectief), CAO-recht, arbeidsrecht bij reorganisaties, medezeggenschapsrecht, stakingsrecht, werkgeversaansprakelijkheid, ontslag van statutair bestuurders, overgang van onderneming, werknemersconcurrentie, mediation, ambtenarenrecht en sociaal verzekeringsrecht. Op al deze deelgebieden adviseren en procederen wij veelvuldig. Daarnaast bestaat ons werk uit het opstellen van en adviseren over arbeidsovereenkomsten en andere arbeidsrechtelijke regelingen.

Samenstelling

Wij zijn inmiddels met 13 advocaten, die zich allen volledig op het arbeidsrecht toeleggen en kunnen bogen op veel ervaring op dit specifieke rechtsgebied. Wij hebben bewust gekozen voor een relatief kleine omvang en gecontroleerde groei van het kantoor. Onze organisatie is hierdoor flexibel, overzichtelijk en laagdrempelig. We werken met korte lijnen, communiceren direct en hanteren een gunstig tarief.

Aanpak

Wij zijn toegewijde en gedreven advocaten. Onze aanpak van een zaak is persoonlijk. Dat betekent dat we ons verdiepen in de belangen en bedrijfsvoering van de cliënt en dat we de behandeling van een zaak daarop afstemmen. Wij beschikken over een diepgaande kennis van het arbeidsrecht. Daarnaast ontwikkelen we ons buiten de advocatuur, als kantonrechter-plaatsvervanger, promovendus, redacteur, adviseur voor directies en als mediator. Hierdoor zijn we in staat bij de behandeling van zaken de blik te verruimen en met een breed scala van aspecten rekening te houden. Wij treden op voor werkgevers en voor werknemers. Zo willen we het graag. Dat houdt ons bovendien scherp. Onze aanpak is erop gericht een probleem bij voorkeur snel en zakelijk op te lossen. Maar zonder dat de redelijkheid uit het oog wordt verloren. In de ene zaak betekent dit dat we de mogelijkheid van een schikking onderzoeken. In de andere zaak zullen we adviseren naar de rechter te gaan.

Netwerk

DingemansVanderKind beschikt over een netwerk van gespecialiseerde advocatenkantoren op andere rechtsgebieden en belastingrechtadviseurs. Daarnaast is als legal counsel aan ons kantoor verbonden prof. mr. Ruben Houweling. Hij is Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Seminars

DingemansVanderKind organiseert twee keer per jaar een seminar, één in het voorjaar en één in het najaar. Hierbij vindt u de presentatie van ons laatste seminar in Eye van 31 oktober jl.: Presentatie seminar DvdK 31 oktober 2017.

Ook vindt u hierbij nog de presentatie van ons Lustrum seminar in EYE van 6 oktober 2016: Presentatie Lustrum Seminar
Verder treft u hierbij de presentaties aan van de seminars in EYE van 10 november 2015 en van 21 april 2015, 19 mei 2016 en 30 maart 2017: Presentatie seminar 30 maart 2017Presentatie seminar DvdK 19 mei 2016 | Presentatie seminar DvdK 10 november 2015Presentatie seminar DvdK 21 april 2015.