Sanne Schreurs

Sanne Schreurs (1973) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Sinds 1999 is zij werkzaam als advocaat, eerst binnen de secties Arbeidsrecht en Onroerend Goed van een groot internationaal advocatenkantoor, en vanaf 2002 als partner bij DingemansVanderKind.

Sanne volgde met succes de postdoctorale opleiding Grotius Arbeidsrecht en de postdoctorale beroepsopleiding tot mediator/ADR-specialist aan het Amsterdamse ADR Instituut (verbonden aan UvA). Sanne Schreurs is tevens MfN-registermediator (www.mfnregister.nl), redactielid van het Tijdschrift Conflicthantering en vaste medewerker Arbeid en Samenwerking van het vaktijdschrift Nederlandse Mediation.

Sanne heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub:  collectief ontslag en arbeidsmediation.

Mediation

Sanne Schreurs is mediator sinds 2006. Zij houdt zich bezig met arbeidsrechtmediations in de meest brede zin van het woord. Hieronder vallen niet alleen de ‘klassieke’ arbeidsconflicten, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om conflicten op het gebied van medezeggenschap, conflicten binnen een bestuur, aandeelhouders of in een team. Sanne is geregistreerd bij de Mediators Federatie Nederland en lid van de Vereniging Arbeidsrechtmediators Nederland.

Zij is lid van de volgende specialisatieverenigingen:

 • Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)
 • Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)

vaan

mediators-federatie

 

T +31 20 344 64 51
M +31 647 21 07 17
E sanne@dvdk.nl

 • 2019- heden, diverse bijdragen aan Tijdschrift Conflicthantering, waaronder het artikel: Online mediaten: meer dan een korte flirt in crisistijd?, Tijdschrift Conflicthantering 2020/6

 • Richtlijn conflicten in de werksituatie, ArbeidsRecht 2019, 44 (met Mirjam Fiselier)

 • De rolverdeling van functionarissen bij ziekte, re-integratie of conflict, ArbeidsRecht 2019, 13

 • De arbeidsrechtelijke betekenis van ‘ernstig disfunctioneren’ in de zin van de WKKGZ, ArbeidsRecht 2018, 10 (met Mardie Woltman)

 • 2016-heden: diverse bijdragen over mediation in de praktijk in het vaktijdschrift Nederlandse Mediation

 • Annotatie Bij Centrale Raad van Beroep 7 september 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3338, SZR Updates 2016-0961

 • Het maximum van Aanbeveling 3.5, ArbeidsRecht 2011, 46 (met Olav van der Kind)

 • De werknemer die ziek wordt in het buitenland, ArbeidsRecht 2010, 28 (met naschrift in Arbeidsrecht 2010, 47)

 • Mediation: een strategisch verplichte omweg?; een reactie, ArbeidsRecht 2008, 10

 • Mediation in arbeidszaken: an offer you cannot refuse, Tijdschrift voor Mediation 2006, nr. 2

 • Werk naast werk: baas boven (eigen) baas?, ArbeidsRecht 2006, 39 (met Olav van der Kind)

 • Ouderdom komt met gebreken: het maximum van Aanbeveling 3.5, ArbeidsRecht 2003, 45 (met Olav van der Kind)

 • De betekenis van het inschakelen van deskundigen bij koopovereenkomsten, Een overzicht in verband met de grens tussen onderzoeks- en mededelingsplicht (met mr. M.R. Oranje), Bouwrecht nr. 11, november 2002