Sanne Schreurs

Sanne Schreurs is mediator sinds 2006. Zij houdt zich bezig met arbeidsmediations in de meest brede zin van het woord. Hieronder vallen de ‘klassieke’ arbeidsconflicten, maar het kan ook gaan om conflicten op het gebied van medezeggenschap, conflicten binnen een bestuur, tussen aandeelhouders, in een team of andersoortige groepsconflicten in uiteenlopende samenwerkingsrelaties. Sanne is geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland, bestuurslid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland en lid van diverse beroepsorganisaties, zoals het Platform Business Mediation en de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten. Zij publiceert en geeft regelmatig opleidingen op het gebied van (arbeids)mediation en conflicthantering. Sanne is redactielid van het Tijdschrift Conflicthantering en medewerker Arbeid en Samenwerking van het vaktijdschrift Nederlandse Mediation.

 

mediators-federatie

 

M +31 647 21 07 17
E sanne@dvdk.nl

 • Arbeidsmediation en een gelijktijdige klachtenprocedure, (hoe) gaat dat samen?, Tijdschrift Conflicthantering, 2021, 2 (met Mirjam Fiselier)

 • Vertrouwelijkheid in arbeidsmediation, ArbeidsRecht 2021, 23 (met Margot van Cleef)

 • 2019- heden, diverse bijdragen aan Tijdschrift Conflicthantering, waaronder het artikel: Online mediaten: meer dan een korte flirt in crisistijd?, Tijdschrift Conflicthantering 2020/6

 • Richtlijn conflicten in de werksituatie, ArbeidsRecht 2019, 44 (met Mirjam Fiselier)

 • De rolverdeling van functionarissen bij ziekte, re-integratie of conflict, ArbeidsRecht 2019, 13

 • De arbeidsrechtelijke betekenis van ‘ernstig disfunctioneren’ in de zin van de WKKGZ, ArbeidsRecht 2018, 10 (met Mardie Woltman)

 • 2016-heden: diverse bijdragen over mediation in de praktijk in het vaktijdschrift Nederlandse Mediation

 • Annotatie Bij Centrale Raad van Beroep 7 september 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3338, SZR Updates 2016-0961

 • Het maximum van Aanbeveling 3.5, ArbeidsRecht 2011, 46 (met Olav van der Kind)

 • De werknemer die ziek wordt in het buitenland, ArbeidsRecht 2010, 28 (met naschrift in Arbeidsrecht 2010, 47)

 • Mediation: een strategisch verplichte omweg?; een reactie, ArbeidsRecht 2008, 10

 • Mediation in arbeidszaken: an offer you cannot refuse, Tijdschrift voor Mediation 2006, nr. 2

 • Werk naast werk: baas boven (eigen) baas?, ArbeidsRecht 2006, 39 (met Olav van der Kind)

 • Ouderdom komt met gebreken: het maximum van Aanbeveling 3.5, ArbeidsRecht 2003, 45 (met Olav van der Kind)

 • De betekenis van het inschakelen van deskundigen bij koopovereenkomsten, Een overzicht in verband met de grens tussen onderzoeks- en mededelingsplicht (met mr. M.R. Oranje), Bouwrecht nr. 11, november 2002