Mirjam Fiselier

Mirjam (1970) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie werkte zij als secretaris bij het College van Beroep Studiefinanciering in Utrecht en bij de rechtbank Rotterdam. Mirjam is vanaf 1999 advocaat. Zij werkte eerder onder andere binnen de secties Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht van een groot internationaal advocatenkantoor. Mirjam is sinds 2008 partner bij DingemansVanderKind.

Mirjam volgde met succes de postdoctorale opleiding Grotius Arbeidsrecht en de opleiding tot mediator bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem. Sinds 2008 is Mirjam tevens gecertificeerd mediator en zij is ook geregistreerd als MfN-registermediator (www.mfnregister.nl).

Mirjam heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap, collectief ontslag en arbeidsmediation.

Mediation

Mirjam Fiselier is mediator sinds 2009. Zij houdt zich bezig met arbeidsrechtmediations in de meest brede zin van het woord. Hieronder vallen niet alleen de ‘klassieke’ arbeidsconflicten, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om conflicten op het gebied van medezeggenschap, conflicten binnen een bestuur, aandeelhouders of in een team. Mirjam is geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland en lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland en van het Platform Business Mediation. Mirjam is tevens bestuurslid Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten.

Mirjam is lid van de volgende specialisatieverenigingen:

  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)
  • Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)
  • Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)

vaan

mediators-federatie

 

T +31 20 344 64 83
E mirjam@dvdk.nl

  • Arbeidsmediation en een gelijktijdige klachtenprocedure, (hoe) gaat dat samen?, Tijdschrift Conflicthantering, 2021, 2 (met Sanne Schreurs)

  • Richtlijn conflicten in de werksituatie, ArbeidsRecht 2019, 44 (met Sanne Schreurs)

  • STECR Werkwijzer Verslaving en werk, Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk 2011, 8

  • Ontwikkelingen rechtspraak eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden, Sociaal Recht 2007, 9 (met Prof. mr. C.J. loonstra en mr. B.R. Vink)